5 search results for ""adnan dzebo""

Film u digestivnom traktu

Adnan Džebo

Glavna teza ovog filmskog narativa, na koju reditelj (kako stvarni, tako i onaj u filmu) redovito ukazuje, jeste da je način na koji sagledavamo svijet formiran granicama. Tako i film kao medij, ne može iskočiti iz okvira koje mu nameće tehnologija kojoj služi. Na ovu raspravu o granicama, posredno će se ukazivati i pri drugim dijaloškim situacijama.

Ćutanje: Tišina koja vrišti

Adnan Džebo

Oštro propitujući tekovine kolonijalnog naslijeđa u duhu japanske kulturne tradicije, Endo nam ukazuje na duh kolonizatora prvenstveno kroz širenje hrišćanskog nauka, odnosno kroz teološki imperijalizam misionarskog rada na dalekom Istoku. Pišući “iz prve ruke”, sa zaista neobičnog stajališta Japanca rimokatoličke vjeroispovjesti, Endo je i sam bio progonjen uznemirenošću koju mu je njegov “nepravilni” identitet nametao kao oblik izdaje kulture.

DOPLER: pomak ka prirodi!

Adnan Džebo

Ljudi su natjerani da vjeruju da je izvorna dosada, kao dio njihove svakodnevnice, odlikovana besmislenim ponavljanjem u kojem se sve nalazi potpuno upisano, opisano, prepisano. To je dosada koja se može okarakterisati kao osjećanje zasićenosti, u smislu da smo u prevelikoj mjeri izloženi posjedu i pristupu stvarima, te nam one naposljetku izazivaju osjećaj banalnosti.

Mein Kampf, Svetislav Basara (Laguna, 2011)

Adnan Džebo

Budući da je duboko prožet uvjerenjem da stvarni uzroci fašizma ne leže u pojavnom, Basara u svom narativu na sve načine pokušava da izvrši proboj u nesvjesno. Razlažući stvarnost u potrazi za uzrocima, prilazi pragu duhovnog svijeta i pristupa fenomenološkom razobličenju modernog društva.