2 search results for ""aida agic""

Strah i bijeda Trećeg rajha

Aida Agić

Svi glumci igraju najmanje dvije različite uloge. Treba istaći naročito dobru igru Albana Ukaja koji je likove koje je prikazivao prikazao veoma dobro. Jasno se vidi prelaz iz jedne uloge u drugu. Nasuprot tome igra Adnana Haskovića je jednolična, pri čemu on svaku ulogu igra isto, i da nema promjene cipela, ne bismo znali da je do promjene došlo.