1 search results for ""edin salcinovic""

Jesus is going to make up your dying bad

Edin Salčinović

Prostor i vrijeme u predstavi nisu jasno definirani. Pretpostavljam da je režiser donio takvu odluku s namjerom da radnju postavi na univerzalnoj ravni i učini aktuelnim pitanje: “Da li se zapadna civilizacija pretvorila u dim iz Auschwitza?”. Kada ne bi bilo sitnih detalja koji gledaocu sugerišu da se radnja predstave ne odvija u nekoj konkretnoj historijskoj epohi, on bi je mogao smjestiti u 50-e godine prošlog stoljeća. Time se ne bi izgubilo na aktuelnosti, ali bi se jače naglasile razlike između likova. Osim ideoloških, jasno bi bile markirane i socijalne i klasne razlike, budući da Bijeli pripada klasi bijelih intelektualaca, koja vjeruje da nakon Auschwitza život nema smisla, a Crni siromašnoj crnačkoj zajednici sa američkog juga (njegov svjetonazor blizak je učenju metodističke crkve), nad kojom američke vlasti, nakon holokausta u Evropi, još provode rasističke zakone.