10 search results for ""jasmin hasanovic""

Mississava

Jasmin Hasanović

Ako je Twain ukazao na rasizam, Bekim Sejranović ukazuje na nacionalizam i korupciju. Ako je Twain opisivao sličnosti i razlike među ljudima na rijeci Mississippi, Sejranović opisuje i ukazuje na sličnosti i razlike među ljudima na Savi i Dunavu. Snažna odlika Sejranovićevog narativnog stila ogleda se u onome što mnogi zovu čitanje između redova. U romanu se ni u jednom trenutku ne ulazi u ozbiljne rasprave o nacionalizmu, fašizmu i ostalim ideologijama, nema rasprava i dogmi, ali ih autor, satirično i sa velikom dozom sigurnosti i iskustva likova, izlaže podsmijehivanju čime su one, ponajviše vulgarnim govorom likova, osuđene na propast.

Kalemar vremena

Jasmin Hasanović

Pored vode, koja predstavlja osnovni motiv Vešovićeve poezije, postoji još jedan bitan aspekt njegovih pjesama. Mnoge pjesme svjedoče o teškoći razlučivanja između jave i sna. Isprepletenost pjesnikovih svjetova,  bdijenje u svijetu u kojem teško razlučuje šta sni, a šta mni, pokazuju atmosferu u kojoj nastaju pjesme majstora, koji, od postanka pa do danas, vrijeme mjeri šumorom Ljuboviđe i vijenjem vučjim. A zavičajna divljina postaje pitom i bezvremen svijet u kojem se pjesnik odmara.

Putokaz za Hiperboreju

Jasmin Hasanović

Poetske slike u ovoj zbirci predstavljaju umijeće slobodnog stiha. Odlika dobrog pjesnika je da u jednostavnim stvarima vidi nešto sasvim drugo, da planduje u travi/među ovcama kao među raštrkanim stećcima, da u madracu na leđima vidi puževu kućicu…

Ljubav i prepreke

Jasmin Hasanović

Čitanjem ove zbirke, čitatelju se pruža stilski perfektno štivo, pri čemu autor pripovijeda iz perspektive lika koji se od svojih maloljetničkih dana mijenja i prolazi kroz različite faze. Moglo bi se čak i reći da Hemon, milerovski, gradi zbirku priča unutar kojih izranjaju skrivene misli čovjeka, misli koje se vrlo rijetko pretoče na papir.

Breza crvena

Jasmin Hasanović

Kroz cijelu zbirku se osjeća jaka religiozna potreba. Po tome je Gojer sličan Pou, jer u religioznosti pronalazi materijal za svoje pjesme. On nije prost i prirodan pjesnik. Njegov izraz vodi čitaoca u potragu za optimizmom. Iako pisan u slobodnom stihu, muzika njegovih riječi daje neku melanholijsku, skoro pa nostalgičnu ljepotu davnih vremena, koja su, podrazumijeva se, za svakoga, uvijek bila bolja.

Radnja na uglu

Jasmin Hasanović

Od samog početka se dobro uspostavljaju odnosi među likovima, i gledalac je svjestan dominacije određenih likova. Alfred Kralik  i Klara Novak , uspostavljaju se kao dominantni likovi ove predstave i po uzoru na dobro skrojeni komad, predstava se lako gleda, jer brzinom i jednostavnošću nizanja dramskih situacija, među likovima se smjenjuju egoizam, empatija, ljubav itd., pridonoseći intenzitetu predstave.

Čarobnjak vode

Jasmin Hasanović

Svojim narativom, Ključanin propituje odnose između prirode i čovjeka i u tom smislu, Čarobnjak vode predstavlja narativ vrijedan čitanja. Jer je moderno društvo odavno otupilo na saznanje o prirodi.

Sumatra, vremeplovna lađa

Jasmin Hasanović

Dedović slika riječima, doprinoseći na taj način besmrtnosti jezika, a svojom zbirkom nanovo oplemenjuje jezik, jer njegove sitne slike „zamrznute“ u pjesmama dovode do većeg dosega istih, čime svjedoči da poezija nije improvizacija nego duboko individualni čin.

Samo da objavim knjigu koju

Jasmin Hasanović

Odlika pjesama koje se sastoje od nekoliko stihova je da misli moraju dobiti novu smislenu dimenziju, koju karakteriše autorov poseban, na određeni način neobičan pristup onome o čemu se govori. Pristup pri kojem opće stvari dobijaju sasvim novi smisao. U pjesmama Jasenke Kratović to nije slučaj. Isto je i sa naslovom cjelokupnog djela koji nema nikakvog uporišta i dodira sa većinom tekstova.

San Hasana Nezira, Mirsad Sinanović (Connectum, 2005)

Jasmin Hasanović

Linearna hronologija romana, ukazuje na određenost historijskog konteksta, te kao takva svjedoči o autorovom poznavanju datog isječka vremena, jer nam autor, alegorijski, ukazuje na problema današnjeg vremena i društva, a sve to ubacivanjem sopstvene melanholije u lik Hasana Nazira i u njegovu potragu za istinskim djelovanjem u svrhu dokazivanja nevinosti