5 search results for ""lejla alimanovic""

HARVIE S – Jazz radionice na Muzičkoj Akademiji

Povodom koncerta ‘Sinan Alimanović & Harvie S International Band’, koji će se realizirati 08. decembra, 2017. u Sarajevskom ratnom teatru – SARTR, sa početkom od 21:00h, Edukativni centar ‘Enkidu’ i ‘Blue Quote’ u saradnji sa Muzičkom akademijom u Sarajevu, organizira jazz radionice za studente koje će voditi Harvie S (USA).

 

Predavač: Harvie S

Urednica i moderatorica: Lejla Alimanović

Sinan Alimanović & Harvie S International Band 8. decembra u Sarajevu

Sinan Alimanović i Harvie S upoznali su se u New Yorku, te su u legendarnom jazz clubu Blue Note NY ostvarili jazz saradnju. S obzirom na dobru muzičku komunikaciju, kolaboracija se nastavila na azijskom kontinentu gdje je Harvie S nastupio kao član Sinan Alimanović International Banda, a u decembru će bosanci i hercegovci prvi put imati privilegiju da svjedoče historijskoj fuziji bosanskog i američkog jazza.

AUTENTIČNI ‘BOSNIAN BLUE’ SINANA ALIMANOVIĆA

Album “Live in Studio: Bosnian Blue” je zaživio kao koncept jedne ideje u koju je, pokraj muzičkog ugrađen literarni, likovni i, nadam se, historijski značaj. U toku procesa realizacije, u velikoj mjeri sam imala podršku sjajnih umjetnika i profesionalaca iz Sarajeva i regiona. U tom smislu, važno je naglasiti pomoć odličnog sarajevskog grafičkog dizajnera Samira Plaste, likovnog umjetnika Safeta Begića, direktora Pale AV Systems – Adisa Memovića, fotografa Edina Hadžihasića kao i mnogih drugih koji su pomogli da večerašnja promocija bude autentična, baš kao i sam CD ‘Live in Studio: Bosnian Blue’

Jazz i književnost

Lejla Alimanović

Jazz, kao umjetnost improvizacije, predstavlja transkulturalno sjecište muzike i svojstven mu je eklekticizam. Jedna od karakteristika postmodernizma je ukidanje formalnih žanrovskih granica iz kojih se stvaraju višestruko kodirana međupodručja pa se tako književni i muzički elementi, unutar sebe i međusobno, susreću u jednoj novoj formaciji. Hibridne intencije epohe dopuštaju komparativni odnos ovog tipa. Sve navedeno može se iščitati i u književnom opusu Tvrtka Kulenovića za koji sam autor smatra da je new age.

SINAN ALIMANOVIĆ INTERNATIONAL TRIO

Ognjen Tvrtković

Alimanović je, kako je navedeno, vlasnik opsežne mape originalnih skladbi i glazbenik koji se okušao u svakom formatu i formaciji. Ali posljednjih godina on kao da prolazi kroz iste one faze kroz koje i neki od najpoznatijih svjetskih majstora crno – bijelih tipki prolaze: svirati standarde jazz glazbe jedna je od važnih kategorija u jazzu, ali svirati ih na nov, svjež i inovativan način. Pokazali su nam to, od standard trija Keith Jarretta, pa sve dalje, a formacija klasičnog klavirskog trija, također doživljava snažnu reafirmaciju. Sjetimo se samo E. S. T. Trija, čiji je lider umro, nažalost, Trija Brad Mehldaua, The Bad Plus ili Phronesis iz Engleske i drugi, ali sada na jedan nov način.