4 search results for ""sanjin pejkovic""

Filmovi Trumpovog stratega S. Bannona: Terorizam i prijetnje ratovima civilizacija

Sanjin Pejković

Tematski se filmovi vrte oko jednostavnih dihotomija: dobro protiv zla, narod protiv elita, Amerikanci protiv antiamerikanaca, hrišćani protiv komunista / fašista / ateista / aktivista / muslimana / hipija / nacista / nihilista / demokrata. Sa stilističke strane su Bannonovi filmovi najbliži Michael Mooreu na speedu, s konstantno preglasnim i pretencioznim soundtrackom a lá Armageddon.

(Ne)mogućnosti dijaloga

Sanjin Pejković

Šta znače riječi pomirenje, dijalog, razumijevanje u kontekstu različitih historiografija? Da li osobe koje se priklanjaju jednom historiografskom narativu uopšte mogu da shvate perspektivu ”drugog”? Da li postoji više istina i koja je u tom slučaju ispravnija? Do koje je mjere moguć dijalog o prošlosti, i kad se on pretvara u pregovore dvije zaraćene strane?

Analiza reprezentacije rata u BiH u izabranim dokumentarnim filmovima nastalim u drugoj polovini 2000-tih

Sanjin Pejković

Raznolika označavanja godišnjica vezanih za rat u Bosni i Hercegovini, ali i za početak 1 svjetskog rata su kroz manifestacije, okrugle stolove, skupove, te različite rituale ponovo potaknule diskusije o individualnim i kolektivnim sjećanjima. Vidi se to između ostalog u medijskim (ne)izvještavanjima te svakodnevnim predstavljanjima kolektivnih memorija kao konfliktnih, zavisno od pozicije s koje se gleda. Obilježavanja početka rata spadaju u moderne rituale, koji se naravno mogu koristiti u različite svrhe, no u današnjoj Bosni i Hercegovini su rijetki trezveni pokušaji dijaloga o prošlosti. Vraćanje u prošlost kroz medijsku i filmsku reprezentaciju konflikta, ali i interpretiranje snimljenog je jedan od načina diskutovanja bliže prošlosti.

Uhvatiti smrt kamerom

Sanjin Pejković

Gledanje u puščanu cijev kroz oko kamere je obratni dokumentaristički snuff, gdje kamerman – u nedostatku drugog oružja, ili u neprihvaćanju oružanog sukoba kao jedinog načina borbe – koristi kameru kao jedino moguće oružje.