2 search results for ""svetlana slapsak""

Sila se budi za Božić

Svetlana Slapšak

Zvezdane ratove sam otkrila kao literaturu: prvo je roman izlazio u nastavcima u beogradskoj Politici, zatim je izašao 1978. u ediciji omladinskih romana Plava ptica, koja je započela još između dva rata. Roman je izašao zajedno sa filmom, koji se pojavio u Jugoslaviji sa uobičajenim kašnjenjem, oko godinu dana posle premijere 1977. Roman, koji je Džordž Lukas zapravo napravio od scenarija za film, bio je sastavljen po modelu za bajke: taj je model sastavio ruski naučnik Vladimir Prop, dvadesetih godina prošlog veka. Reč je o strogo poštovanoj strukturalnoj analizi, toliko savršenoj da većina bajki odgovara osnovnom modelu, još i danas, premda je model zasnovan na usmenoj i anonimnoj tradiciji.

Tragedija bez tragike

Narodno pozorište Beograd
ANTIGONA

Sofoklova Antigona u režiji Jagoša Markovića banalan je i nefunkcionalan igrokaz koji vrhunski antički tekst svodi na puko lektirno čitanje. Ovo je predstava koju će možda rado gledati srednjoškolci jer će, ako ne budu željeli čitati tragediju, moći istu da čuju uživo. Ipak, ono što je najtužnije jeste što ovakvim scenskim promašajima svjedočimo već duže vrijeme na pozornici Narodnog pozorišta u Beogradu.