3 search results for "Jelena Kalinić"

Matthew Barney

Jelena Kalinić

Čovječanstvo danas živi u svijetu koje je gotovo umrla priča o životu nakon smrti i jedini način da se ovo društvo ne preda muklom očaju spoznaje da nakon smrti nema ničega, jeste ponuditi tijelo koje ne stari i ne umire – hibrid tehnike i živog tkiva, replikante i klonove. Barney nam pokazuje kakva je njegova vizija ovakvog svijeta.

Svjetovi pukotina Salmana Rushdija

Jelena Kalinić

Dvije godine, osam mjeseci i dvadeset osam noći je 12. po redu Rushdijev roman i kod nas je odnedavno dostupan u izdanju Buybooka. Da vas ne mučimo intrigom naslova – ako biste sabrali sve dana (i noći) u ovom vremenskom periodu, dobili biste 1001 noć, što je i osnovni okvir ovog romana.