Književna kritika

Sumatra, vremeplovna lađa

Jasmin Hasanović

Dedović slika riječima, doprinoseći na taj način besmrtnosti jezika, a svojom zbirkom nanovo oplemenjuje jezik, jer njegove sitne slike „zamrznute“ u pjesmama dovode do većeg dosega istih, čime svjedoči da poezija nije improvizacija nego duboko individualni čin.

Priče sa obale

Elvis Ljajić

Sve što se u zbirci dogodi ima veze sa morem. Svako poređenje je u vezi sa morem. Svaki je lik neraskidivo povezan sa morem. More, onakvo kakvim ga Marquez vidi i nama predstavlja, jedan je od ključnih motiva u ovoj zbirci, koji sve pripovijetke nesraskidivo drži na okupu.

Samo da objavim knjigu koju

Jasmin Hasanović

Odlika pjesama koje se sastoje od nekoliko stihova je da misli moraju dobiti novu smislenu dimenziju, koju karakteriše autorov poseban, na određeni način neobičan pristup onome o čemu se govori. Pristup pri kojem opće stvari dobijaju sasvim novi smisao. U pjesmama Jasenke Kratović to nije slučaj. Isto je i sa naslovom cjelokupnog djela koji nema nikakvog uporišta i dodira sa većinom tekstova.

San Hasana Nezira, Mirsad Sinanović (Connectum, 2005)

Jasmin Hasanović

Linearna hronologija romana, ukazuje na određenost historijskog konteksta, te kao takva svjedoči o autorovom poznavanju datog isječka vremena, jer nam autor, alegorijski, ukazuje na problema današnjeg vremena i društva, a sve to ubacivanjem sopstvene melanholije u lik Hasana Nazira i u njegovu potragu za istinskim djelovanjem u svrhu dokazivanja nevinosti

Mein Kampf, Svetislav Basara (Laguna, 2011)

Adnan Džebo

Budući da je duboko prožet uvjerenjem da stvarni uzroci fašizma ne leže u pojavnom, Basara u svom narativu na sve načine pokušava da izvrši proboj u nesvjesno. Razlažući stvarnost u potrazi za uzrocima, prilazi pragu duhovnog svijeta i pristupa fenomenološkom razobličenju modernog društva.