Pozorišna kritika

Mrlje zloupotrebe moći i istine

Kamerni teatar 55
SUMNJA

Sarajevska redateljica Selma Spahić predstavu na osnovu ovoga teksta režirala je precizno, stilizirano i prodorno. Ne praveći veliki odmak od izvornog teksta, za koji je i napomenula da je bio najvažniji u njezinom radu jer je sve protkano kroz njega, Spahić uspjeva, uz vrlo iznijansirane redateljske postupke, predstaviti izvornu priču Johna Patricka Shanleya, onu koja se događa godine 1964. u katoličkoj školi u Bronxu, ali i tekst približiti lokalnim moćnicima koji hijerarhiju i čvrsta ‘uvjerenja’ koriste da bi nastavili sa svojim prljavim zloupotrebama.

Strah i bijeda Trećeg rajha

Aida Agić

Svi glumci igraju najmanje dvije različite uloge. Treba istaći naročito dobru igru Albana Ukaja koji je likove koje je prikazivao prikazao veoma dobro. Jasno se vidi prelaz iz jedne uloge u drugu. Nasuprot tome igra Adnana Haskovića je jednolična, pri čemu on svaku ulogu igra isto, i da nema promjene cipela, ne bismo znali da je do promjene došlo.