Prikazi

Mistika i mistika

Fahrudin Kujundžić

Knjiga ‟Mistika i mistika”, autorice Jasne Šamić, ‟ima za cilj da čitaocu približi misticizam, prvenstveno sufizam i njegovu filozofiju, poredeći, odnosno kontrastirajući ovaj duhovni pokret koji se javio u okrilju islama s drugim orijentalnim filozofijama i drugim mistikama” .