Razgovori

Aleš Kurt: Površni cinizam je pancir suvremenog čovjeka

Razgovarao: Matija Bošnjak

Meni su sižei tragedija često banalni. Ne možete se u trenutku kad se svijet po ko zna koji put raspada na dijelove, baviti pitanjima kao što je: Da li je neko spavao sa svojom mamom? Dvadeseto stoljeće se razmeće užasima, i mi smo spremni da ih pojmimo, ali nismo sposobni da ih proživimo na potpun način. Zato je neka vrsta površnog cinizma, koji je dominantan, pancir suvremenog čovjeka. Neće se on tako lako odreći te zaštite.

Inteligencija u grču (razgovor sa Dubravkom Ugrešić)

Kultura karaoka je kultura loše imitacije, koja baš zato što je loša pruža zadovoljstvo i izvođaču i publici. Karaoke kultura je alibi za drugorazrednost, to je naša, ‘narodna’ kultura, kultura aproprijacije. Karaoke kultura podrazumijeva masovnu standardizaciju ukusa, to je kultura konsenzusa, fašistoidna kultura. Dobar primjer za to imali smo nedavno kada su se ljudi krenuli zalijevati kantama ledene vode. Ljudi su znali da se polijevaju u znak podrške za pronalaženje lijeka protiv neke rijetke bolesti. Pritom nikoga nije zanimalo koje bolesti (isuviše je rijetka da bi to ljude zanimalo), bilo je važno da se svi polijevaju vodom, pa tako i mi. Dakle, aproprijacija nije agent nečeg pozitivnog, već fenomen koji ubrzava pražnjenje stvari od svakog značaja.