Kad pjesnik piše priče

Piše: Elvis Ljajić

ElvisLjajić3Zbirka pripovijetki Naspavani psi laju, Berislava Juriča, jedan je od ovogodišnjih lauerata književne Fondacije „Fra Grga Martić“, i to u kategoriji za najbolju knjigu proze (prvijenac). Zbirka je sastavljena od 15 pripovijetki koje su nastajale u dužem vremenskom periodu, tako da čitalac može iz njih iščitati (ili su bolji izrazi – prepoznati, osjetiti, pa i pratiti) i autorovo sazrijevanje.

Naspavani psi laju je zbirka priča o usamljenosti, priča o traženju svog mjesta pod suncem, tokom kojeg jedino s čim se susreće su samoće u raznim varijetetima, od onih koje su veoma lične i konkretne, do samoće kao ideje, kao sveprisustva, kao principa.

Nekoliko motiva se provlači gotovo kroz cijelu zbirku. Cigareta, kao stalni pratilac glavnog lika gotovo svake pripovijetke, i ogledalo su dva motiva koje autor koristi da bi naglasio samoću kao temu koja ove pripovijetke objedinjuje u jednu cjelinu. Cigareta, nerijetko kao jedini prijatelj liku, s kojom započinje i završava dan, s kojom ispija kafe ili šeta, i ogledalo koje nudi sliku lika, uslovno kazano, izvana.

Posmatrane svaka ponaosob, pripovijetke su različitog kvaliteta, te variraju od veoma dobrih (Slobodan ili Sve je bilo lako prije) do onih koje su mogle ostati neobjavljene (kakva je Galeb). Pripovjedač pripovijeda iz prvog lica, što je još jedan postupak kojim autor čitaoca svjesno uvlači u svoje priče kao saučesnika, nudeći mu da s njim podijeli njegovu perspektivu, koju opet izražava veoma lirski.

Liričnost pripovijedanja je autorov stilski pečat – on je sklon da ustaljene fraze i poređenja oboji brižljivo biranim epitetima i na taj ih način oživi, učini ih ponovo primjetnim i, što je još bitnije, da im konkretno, neponovljivo značenje. Ponekad, lirika postane dominantna – i ti bi se segmenti mogli izdvojiti iz pripovijetki i posmatrati kao pjesme pisane u slobodnom stihu. Upravo je ta liričnost, iskombinovana s temom pripovijetki, glavna vrijednost ove zbirke. Autor je svoju očitu sklonost ka lirici uspio da iskoristi i obogati svoj izraz, odnosno uspio je da svoj stil izbalansira s temom, izbjegavajući patetiku onoliko koliko je to bilo moguće.

Naspavani  psi laju je  zbirka  čitljivih  pripovijetki, prepoznatljivog stila (iako se radi o prvijencu), koje se bave ljudskom usamljenošću, u njenim mnogim varijetetima. 

 

 

Leave a Reply