Maske u Zenici

U ponedjeljak, 9.5.2016. godine, u konferencijskoj sali BNP Zenica održana je promocija knjige „Maske dramskog subjekta“ doc. dr. Almira Bašovića, dramskog pisca i teoretičara drame, profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Na promociji su, pored autora, govorili promotori Nedžad Fejzić i Naser Šećerović, a promocija je održana u sklopu pratećeg programa XV festivala bosanskohercegovačke drame.

Maske dramskog subjekta„Maske dramskog subjekta“ objavio je sarajevski „Buybook“, a radi se o knjizi koja se bavi pitanjem autora u dramskom tekstu, tačnije odnosom između govorećeg subjekta i autorske pozicije. Bašovićeva knjiga ima četiri dijela. U prvom se čitatelja podsjeća na pojmove govorećeg subjekta i autora, zatim se u drugom poglavlju govori o odnosu govorećeg subjekta i autorske pozicije u književnom djelu, da bi se onda u trećem poglavlju provjerilo isto pitanje u dramskom književnom djelu. Ova pitanja Bašović osvjetljava iz različitih uglova i to na način koji pokazuje autorovo izuzetno poznavanje književne i dramske teorije i historije, zbog čega ova knjiga čitatelju daje odličan uvid u temu kojom se bavi. Četvrto poglavlje provjera je rečenog u prethodnim i donosi analizu dramskih tekstova sa kraja XIX i početka XX stoljeća. Radi se o dramama Georga Bernarda Shawa (Zanat gospođe Warren), Arthura Schnitzlera (Kolo), Antona P. Čehova (Višnjik) i Miroslava Krleže (Gospoda Glembajevi), pri čemu Bašović napominje da je „cilj ovog istraživanja, s jedne strane upozoriti na to koliko je odnos između govorećeg subjekta i autorske pozicije u izabranim dramama povezan sa individualnom poetikom svakog pojedinačnog autora, a s druge strane se želi pokazati da je dramski subjekt uveliko ovisan o epohi u okviru koje ti autori pišu svoje drame“.

„Maske dramskog subjekta“ važna su knjiga jer se bave pitanjem koje se ne postavlja često kada se govori o dramskom tekstu, odnosno, kada se govori o drami kao „objektivnoj“ formi koja je pritom po svojoj prirodi granična, jer jednako pripada (ili ne pripada) i teatru i književnosti. Prema tome, nikako nije slučajno da se promocija ove knjige održala upravo u pozorištu, na zeničkom XV festivalu BH drame. Nakon zeničke promocije Bašović će knjigu promovisati još u Mostaru (10.05.) i Tuzli (18.05.), onda slijede još dvije festivalske promocije i to na Sterijinom pozorju u Novom Sadu (27.05.), a potom i na Pozorišnim/kazališnim igrama u Jajcu (30.05.)

Leave a Reply