Tag Archive for antifašizam

Mein Kampf, Svetislav Basara (Laguna, 2011)

Adnan Džebo

Budući da je duboko prožet uvjerenjem da stvarni uzroci fašizma ne leže u pojavnom, Basara u svom narativu na sve načine pokušava da izvrši proboj u nesvjesno. Razlažući stvarnost u potrazi za uzrocima, prilazi pragu duhovnog svijeta i pristupa fenomenološkom razobličenju modernog društva.