Tag Archive for sartr

Osiromašeni heroizam

Lamija Milišić

Majstor i Margarita na koncu odabiru ljubav, a odriču se zla. Zlo je za njih nepodnošljivo i, stoga, na neki način, zapravo uzvišeno. Kako sam Eagleton kaže, zlo je sasvim poseban oblik božanskog odnosa spram njegovih tvorevina.

Pred zidom

Elvis Ljajić

Ovakva postavka, jasno,  ide na štetu i glumcima, jer im ne dozvoljava da razviju prave odnose među likovima koje igraju. Uprkos tome, lijepo je bilo vidjeti koliko truda i napora ulaže  Adnan Goro, igrajući Toma Steinbocka, pokušavajući da od onoga s čim raspolaže napravi lik. Za razliku od njega, Muhamed Hadžović uspijeva da bude nerazumljiv i nečujan uprkos tome što se najudaljeniji gledalac od njega nalazi na tri metra, pri tome nerijetko upadajući u zamku da svoj lik igra prepatetično. Isljednik i ljekar su bili razumljivi.

Džepovi puni kamenja

Senka Kreso

To je tekst u kojem autorica nalaže da dva glumca igraju po 7 likova. Koliko će sve biti uzbudljivo, jasno, zabavno i tačno, isključivo zavisi od glumaca, u ovom slučaju od Igora Skvarice i Adija Hrustemovića, koji su ovaj tekst postavili na scenu Sarajevskog ratnog teatra (SARTR-a).

Strah i bijeda Trećeg rajha

Aida Agić

Svi glumci igraju najmanje dvije različite uloge. Treba istaći naročito dobru igru Albana Ukaja koji je likove koje je prikazivao prikazao veoma dobro. Jasno se vidi prelaz iz jedne uloge u drugu. Nasuprot tome igra Adnana Haskovića je jednolična, pri čemu on svaku ulogu igra isto, i da nema promjene cipela, ne bismo znali da je do promjene došlo.