Tag Archive for Vlado Vojnović

Homage slikama u pepelu: Životni i stvaralački put Dobrivoja Beljkašića

Aida Hadžimusić

Iako se sudbini dopadaju ponavljanja i simetrije, dva identična događaja se mogu ponoviti samo simbolički. Beljkašić je naslikao mnoštvo Latinskih ćuprija, ali se svaka razlikuje od prethodne, jer je svaki od tih radova bio učinak druge impresije. Zato ne čudi što je umjetnik izjavio da su sa slikama ubili i njega samog, jer je sa svakim platnom nestalo mnoštvo nepovratnih trenutaka u protoku vremena. Po dolasku u Englesku Beljkašić se pomirio sa činjenicom da je slikarski i pedagoški poziv ostavio u Sarajevu. Bila je potrebna posve nova pokretačka snaga za povratak slikarstvu i taj novi vjetar su bili predjeli Wiltshirea. Inače veoma intenzivnog prirodnog kolorita i idilični, ovi predjeli su slikaru postepeno ulijevali novu energiju, sve dok ih kasnije nije počeo sam reproducirati na svojim platnima.